loader-img
loader-img-2
بسم اللله الرحمان رحیم
یه کتاب خوب میتونه زندگیت رو عوض کنه!
66963155 - 021
کتاب قاف روایت‌های داستانی از سه متن تاریخی

کتاب قاف چه جور کتابی است؟

 بازخوانی زندگی رسول مکرم اسلام از سه متن کهن به نام‌های تفسیر سورآبادی، سیرت رسول الله و شرف النبی است که از ولادت تا رحلت آخرین فرستاده الهی را برای خواننده روایت می کند. یاسین حجازی برای نوشتن این کتاب سه سال زمان گذاشته تا تصویری روایی و مبتنی بر مستندات تاریخی را برای خواننده به صورت خطی روایت کند.

بازخوانی یعنی چی؟

 در بازخوانی متون کهن بر خلاف کتاب‌هایی که با عنوان بازنویسی این متون منتشر می‌شود، نویسنده (یا ویراستار) به زبان، لحن، جمله‌بندی و واژگان متن اصلی وفادار می‌ماند و فقط بر اساس راه‌برد تعیین‌شده به گزینش، ترکیب و ویرایش متن دست می‌زند.

چند جمله از کتاب قاف اثر یاسین حجازی:

 ابلیس در جزیرۀ دریا بر تخت بلرزید و تختش نگوسار شد و وی از تخت درافتاد و بانگی بکرد. پس فریاد می کرد چنان که همه دیوان روی زمین بشنیدند و روی به وی نهادند. چهل روز تخت وی نگوسار بود. لرزه بر همه دیوان افتاد. دیوان ستنبه گفتند: «چه کنیم؟ چه افتاده است؟» ابلیس گفت: «بزاد آن کس که از بهر وی مرا سجود آدم فرمودند! بزاد آن کس که به ســبب وی مــرا ملعنت کردند! بــزاد آن کس که به ســبب وی بدیــن روز افتاده ام! بزاد آن کس که کونیــن و عالمین برای او آفریده اند.

رابطه‌ی شما با متون کهن و کلاسیک فارسی چه‌طور است؟ اصل کتاب‌ها را ترجیح می‌دهید یا بازنویسی‌ها و بازخوانی‌ها را؟

 

دیدگاه شما

2020 © Copyright - almaatech.ir