یه کتاب خوب میتونه زندگیت رو عوض کنه!
02166963155

چندگاه

  • نوع انتشارات : ناشر کتاب های چاپی
  • تاریخ تاسیس : 1379

اعتقاد به تالیف کتب موسیقی به جای کپی برداری و ترجمه به دلیل آنکه شرح محتویات و انتقال مفاهیم بهتر و خارج از انقیاد صورت می گیرد ، این مناسبتر است برای مخاطبین ایرانی 

کتاب های این انتشارات

2020 © Copyright - almaatech.ir