یه کتاب خوب میتونه زندگیت رو عوض کنه!
02166963155

دانشگاه قم

  • نوع انتشارات : ناشر کتاب های چاپی
  • تاریخ تاسیس : 1373

عالیت انتشاراتی دانشگاه قم از سال 1373 با چاپ کتاب قرآن در قرآن نوشته آقای دکتر مهدی احمدی آغاز شد

کتاب های این انتشارات

2020 © Copyright - almaatech.ir