یه کتاب خوب میتونه زندگیت رو عوض کنه!
02166963155

مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان

  • نوع انتشارات : ناشر کتاب های چاپی
  • تاریخ تاسیس : 1381

میرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان در سال1381تاسیس گردید. حوزه علمیه اصفهان شامل معاونت آموزش،تهذیب،پژوهش و مالی استهان اصفهان 

کتاب های این انتشارات

2020 © Copyright - almaatech.ir