یه کتاب خوب میتونه زندگیت رو عوض کنه!
02166963155

دانشگاه مفید

  • نوع انتشارات : ناشر کتاب های چاپی
  • تاریخ تاسیس : 1380

سازمان انتشارات دانشگاه مفید در سال 1380 زیر نظر معاونت پژوهشی تأسیس شد. این سازمان عهده‌دار جذب و انتشار آثار علمی و پژوهشی استادان و پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه است

کتاب های این انتشارات

2020 © Copyright - almaatech.ir